Drogi Użytkowniku,

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Czytaj więcej

Nie teraz
ZGADZAM SIĘ
X

Jakie dane będą przetwarzane?

Mówimy o danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Ciebie ze stron www.minileasing.com.pl, w tym tych zapisanych w plikach Cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie: MiniLeasing Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 48, 85-061 Bydgoszcz, NIP 9671360581, REGON 41590807

Dlaczego Twoje dane będą przetwarzane?

Chcemy lepiej dopasowywać treść i tematykę naszych materiałów, tak by uatrakcyjniać nasz serwis. Dzięki zgromadzonym danym zwiększamy poziom bezpieczeństwa eliminując złośliwe skrypty, oraz próby nadużyć.

Czy możemy przekazać Twoje dane?

Tak, zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom działającym na nasze zlecenie np.: agencjom marketingowy, podwykonawcom naszych usług oraz innym podmiotom jak sądy czy organy ścigania (w uzasadnionych przypadkach).

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. Masz prawo również do przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych.

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny MiniLeasing Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 48, 85-061 Bydgoszcz, NIP 9671360581, REGON 41590807 jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności MiniLeasing Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 48, 85-061 Bydgoszcz, NIP 9671360581, REGON 41590807 w tym zapisywanych w plikach cookies przez MiniLeasing Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 48, 85-061 Bydgoszcz, NIP 9671360581, REGON 41590807 i Zaufanych Partnerów zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

KATALOG OPŁAT, W TYM PREWENCYJNYCH I WINDYKACYJNYCH

 

Leasing 6 miesiecy

Leasing 12 miesiecy

Przygotowanie i zawarcie porozumienia w sprawie skrócenia okresu trwania umowy leasingu poprzez przedterminowy wykup wartości początkowej

przedmiotu leasingu

25 zł

25 zł

Przygotowanie i zawarcie porozumienia w sprawie skrócenia okresu trwania umowy leasingu bez przedterminowego wykupu wartości początkowej

przedmiotu leasingu

25 zł

25 zł

Przygotowanie i zawarcie aneksu odnoszącego się do innych zmian w umowie leasingu w trakcie jej trwania oraz inne czynności nie wyszczególnione

w cenniku wartości początkowej przedmiotu leasingu

25 zł

25 zł

Przygotowanie i zawarcie porozumienia w sprawie wstąpienia innego Leasingobiorcy w miejsce dotychczasowego (cesja) wartości początkowej

przedmiotu leasingu

25 zł

25 zł

Opłata manipulacyjna za wykonanie każdej z czynności

10 zł

10 zł

Przygotowanie i zawarcie aneksu związanego z sezonową obniżką/podwyżką opłat Leasingowych wartości początkowej przedmiotu leasingu

25 zł

25 zł

Czynności związane z przygotowaniem oferty dotyczącej wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu

25 zł

25 zł

Wydanie upoważnienia do poddzierżawienia przedmiotu leasingu osobie trzeciej

25 zł

25 zł

Wystawienie opinii o współpracy

25 zł

25 zł

Symulacja zmiany harmonogramu prognozowanych spłat

25 zł

25 zł

Wydanie zgody na zmianę parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych na wniosek Leasingobiorcy

25 zł

25 zł

Działania prewencyjne pośrednie w postaci:

 

 

- wygenerowanie i wysłanie noty, 1 dnia po upływie terminu płatności raty, koszt wysłania zgodny z opłatami operatora pocztowego oraz opłata

za sporządzenie, wygenerowanie, kopertowanie i wysłanie w urzędzie pocztowym (opłata częściowa uwzględniająca ilość czasu niezbędnego do

wykonania wykazanych wyżej czynności zgodna z listą płac pracowników, którzy biorą udział w wykonywaniu czynności pośrednich wcześniej

opisanych) dokumentu przez pracownika (ryczałt)

7 zł

7 zł

Działania windykacyjne pośrednie w postaci:

 

 

- wygenerowanie i wysłanie pierwszej windykacyjnej noty obciążeniowej do zapłaty, po upływie 7 dni od terminu zapadłości opłaty leasingowej,

koszt wysłania zgodny z opłatami operatora pocztowego oraz opłata za sporządzenie, wygenerowanie, kopertowanie i wysłanie w urzędzie

pocztowym (opłata częściowa uwzględniająca ilość czasu niezbędnego do wykonania wykazanych wyżej czynności zgodna z listą płac pracowników,

którzy biorą udział w wykonywaniu czynności pośrednich wcześniej opisanych) dokumentu przez pracownika - opłata (ryczałt)

7 zł

7 zł

- wygenerowanie i wysłanie drugiej windykacyjnej noty obciążeniowej, po upływie 14 dni od terminu zapadłości opłaty leasingowej, koszt wysłania

zgodny z opłatami operatora pocztowego oraz opłata za sporządzenie, wygenerowanie, kopertowanie i wysłanie w urzędzie pocztowym (opłata

częściowa uwzględniająca ilość czasu niezbędnego do wykonania wykazanych wyżej czynności zgodna z listą płac pracowników, którzy biorą udział w wykonywaniu czynności pośrednich wcześniej opisanych) dokumentu przez pracownika - opłata (ryczałt)

7 zł

7 zł

- wygenerowanie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty, które jednocześnie stanowi wypowiedzenie umowy leasingowej i stawia ją w stan natychmiastowej wymagalności, po upływie 3 dni od terminu zapadłości opłaty leasingowej, koszt wysłania zgodny z opłatami operatora pocztowego oraz opłata za sporządzenie, wygenerowanie, kopertowanie i wysłanie w urzędzie pocztowym (opłata częściowa uwzględniająca ilość czasu niezbędnego do wykonania wykazanych wyżej czynności zgodna z listą płac pracowników, którzy biorą udział w wykonywaniu czynności pośrednich wcześniej opisanych) dokumentu przez pracowników (ryczałt)          

7 zł

7 zł

- wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu (ryczałt)

25 zł

25 zł

Koszt windykacji zmierzającej do odebrania przedmiotu leasingu prowadzonej przez Leasingodawcę we własnym zakresie ustalone są jako ryczałt

w wysokości

25 zł

25 zł

Wizyta pełnomocnika terenowego

15 zł

15 zł

Opłata za wycenę przedmiotu leasingu w miejscu wskazanym przez leasingobiorcę.

10%

10%

Opłata za wizytę pełnomocnika terenowego w miejscu wskazanym przez leasingobiorcę w celu dokonania wyceny przedmiotu leasingu.

4.411%

2.523%

Opłata za zmianę harmonogramu spłat rat leasingowych

50 zł

50 zł

zygotowanie duplikatu dokumentów dotyczących umowy (nie dotyczy faktur) za każdą stronę.

5 zł

5 zł

Ponowne wysłanie przesyłki do Korzystającego – na żądanie Korzystającego

25 zł

25 zł

Szybki przelew lub przekaz za zakup przedmiotu leasingu – na żądanie Korzystającego

35 zł

35 zł

Udostępnienie danych Korzystającego w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie o wykroczenie / w związku z brakiem uiszczenia

opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania

50 zł

50 zł

Wznowienie lub ponowne zawarcie wypowiedzianej na podstawie par. 8 pkt.2 ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego

100 zł

100 zł

 

Wszystkie kwoty podawane są w wartościach netto, do opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%