Sprawdź warunki jakie musi spełnić Klient - leasingobiorca:

symbol

Informacje o MINI Leasing

okres finansowania

od 12 do 36 miesięcy
kwota

do 20 000 zł
bazy

weryfikacja w  bazy lub bez weryfikacji w bazach
weryfikacja wniosku

do 24 godzin
obsługa

podpisanie umowy w miejscu zakupu

wymagania MINI Leasing

wiek

20-70 lat
źródło dochodu

z umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, wynajmu, prowadzenia gospodarstwa, renty lub emerytury, kontraktu managerskiego, działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki akcyjnej