Sprawdź warunki jakie musi spełnić Klient – leasingobiorca:

symbol_firma

Informacje o MINI Leasing

okres finansowania

od 12 do 24 miesięcy
kwota

od 500 do 10 000 zł
bazy

weryfikacja w  bazy lub bez weryfikacji w bazach
weryfikacja wniosku

do 24 godzin
obsługa

podpisanie umowy w miejscu zakupu

wymagania MINI Leasing

wymagane dokumenty

dowód osobisty, wpis do ewidencji gospodarczej, NIP, REGON, KRS, oświadczenie o wysokości zarobków, umowa spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki akcyjnej